Du er her: Home Vilkår

Vilkår

E-post Skriv ut PDF

Sykkelreise ANS er medlem av reisegarantifondet. Det innebærer blant annet at det stilles strenge krav til oss som reisearrangør. Som deltaker på være reiser er du sikret gjennom de bestemmelser som følger av lov om pakkereiser, og overenskomsten mellom Reisebransjeforeningen i HSH og Forbrukerombudet (FO) som angir almminelige vilkår for pakkereiser.

NB - vi har andre regler for depositum og avbestilling enn hva som finnes i alminnelige vilkår for pakkereiser. Dette skyldes at vi bruker rutefly, og vi kan dermed ha slike avvik.

Reisegarantifondet

Sykkelreise AS er medlem i Reisegarantifondet.

Reisegarantiordningens formål er å sikre kunden som har kjøpt pakkereiser mot tap ved konkurs, akkord eller insolvens hos arrangøren.  Kunden er etter loven sikret ved kjøp av pakkereiser.  Fondet betaler således tilbake forskudd som kunden har betalt inn når en reise blir avlyst. Ved reiseavbrudd betales den del av vederlaget som svarer til ikke oppfylt ytelse. Videre dekkes utgifter til opphold og hjemreise dersom hjemreisen er en del av pakketuren.

Kansellering

Sykkelreise ANS kan kansellere den enkelte reise dersom det ikke blir solgt det antall plasser som er satt som vilkår for å avvikle reisen. Fristen for slik kansellering er fastsatt til 30 dager før avreisedøgnet starter.

Avbestilling

Særskilt om avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring

Kunden kan tegne egen avbestillingsbeskyttelse eller en avbestillingsforsikring fra et forsikringsselskap, sammen med selve pakkereisen, som sikrer kunden rett til å kreve seg løst fra kontrakten ved plutselig og alvorlig sykdom hos seg selv eller noen i hans nærmeste familie, eller noen han reiser sammen med, eller andre uventede og alvorlige hendelser.

Kunden kan tegne reiseforsikring via Sykkelreise ANS, evt. hos et forsikringsselskap, dvs forsikring for tap/skade på reisegods etc og for dekning av legeutgifter og evt hjemsendelse ved ulykke/sykdom. Det anbefales i alle tilfelle at den enkelte deltaker medbringer Europeisk helsetrygdkort (Tidl. Trygdekontorets skjema E111) dersom reiseforsikring ikke tegnes.

Avbestilling mot vederlag

Kunden har rett til å avbestille reisen mot å betale et administrasjonsgebyr på kr 300,- (per reisende) frem til det er 90 dager igjen til avreisedøgnet starter. Avbestiller kunden etter at fristen er utløpt, gjelder følgende regler:

  • Avbestilling fra det er igjen mellom 89 og 16 dager til avreisedøgnet starter. Halvparten av reisens samlede beløp må betales.
  • Avbestilling med 15 dager igjen eller mindre til reisedøgnet starter. Reisens samlede beløp må betales i sin helhet.